2016-11-04

Ett steg framåt för ChloraSolv i Mellanöstern

Parallellt med processen att få FDA- och CE-märkning klar för ChloraSolv på den amerikanska och europeiska marknaden, fortsätter arbetet med att introducera ChloraSolv på andra marknader.

Under månadsskiftet oktober/november var RLS Global på plats och träffade representanter från Mellanöstern. Syftet med resan var att säkerställa att registreringsprocessen kommit igång på rätt sätt samt att utbilda distributörer från andra länder i regionen.

Mats Ahlenius, CTO för RLS, tillsammans med Karin Bergqvist, läkaren och en av upphovskvinnorna bakom ChloraSolv, fick även möjlighet att besöka kliniker som arbetat med sårvårdspreparatet sedan i somras. Resultatet och återkopplingen från klinikerna var mycket positiv. Ett flertal patienter med svårläkta sår har behandlats med god framgång.

RLS Global är nu i gång med registreringsprocesser av ChloraSolv i det första klustret i regionen vilket består av; Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordanien, Förenade Arab Emiraten och Saudi Arabien. Så snart registreringsprocessen är klar i ett av länderna, sker första avropet mot det tidigare rapporterade avtalet med Equivaa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnadsbevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar. Baserad på vår unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer vi biokemiska produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

RLS Global AB, Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg,
tel 031-780 68 20, e-mail customer@rlsglobal.se