Nästa steg för Perisolv

2017-08-07

Nästa steg för Perisolv

REGEDENT, som distribuerar Perisolv, fortsätter med sin omfattande satsning på produkten. Ett mål på vägen är Europerio 2018 i Amsterdam. Detta är världens största konferens om parodsjukdomar (tandlossning) och REGEDENT deltar med ett Corporate Forum med Perisolv.

Perisolv kommer att presenteras som en betydelsefull unik del i behandlingen av parodontit (inflammation runt tänder) men även för behandlingen av mukosit samt peri-implantit (inflammation runt implantat), något branchen efterfrågar. Grunden för detta Corporate Forum läggs under det kommande året i form av flera studier.

Utbildningsinsatserna kring Perisolv tas innan dess till en ny nivå med en första internationell  kurs i Verona i början av september. Två av europas ledande parodontologer, Prof. Andrea Pilloni samt Prof. Vincenzo Iorio-Siciliano, bägge med positiva erfarenheter av Perisolv, leder kursen. Utbildningen omfattar både teori och praktiskt handhavande runt tand och implantat. Intresset var stort och kursen blev omgående fulltecknad. Flera utbildningstillfällen är under planering.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North

Bildtext: REGEDENTS förberedelser för Europerio 2018 är redan i full gång för att sätta fokus på Persisolvs unika egenskaper inom dentalvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

Magnus Olsson, Sälj- och marknadschef, 0706-83 62 05,  magnus.olsson@rlsglobal.se


Framgångsrik kurs i Japan

2017-08-02

Framgångsrik kurs i Japan

Nyligen genomförde RLS Globals distributör i Japan, THC (Total Health Consulting) en uppskattad utbildningsaktivitet som dessutom resulterade i en stororder.

THC jobbar aktivt med olika marknads- och säljaktiviteter för RLS Globals produkter och där  utbildning är en av de viktigaste. THC bjöd tillsammans med, Japan Society for Dental Anti-Aging, in till föreläsningar som beskriver hur Sverige uppnått hög dentalstatus samt hur RLS Globals produkter, Carisolv (karies) och Perisolv (parod) kan bidra till en ytterligare förbättringar. Professor Peter Lingström, Göteborgs universitet, var inbjuden föreläsare och kompletterades av RLS Globals Magnus Olsson. Föreläsningarna byggde på positiva erfarenheter från det svenska tandvårdssystemet, hur RLS produkter kan förbättra dessa, möjlighet till vävnadsbesparande tandvård samt praktiskt handhavande. Mixen blev uppskattad och deltagarnas feedback var positiv , något som återspeglades i att THC kunde lägga en order på mer än 650 000 SEK i direkt anslutning till föreläsningen.

– Fler än 750 personer deltog i två omgångar, men potentialen är betydligt större då många var sena med biljettinköp och fick vända i dörren. Nya möjligheter kommer dock att ges igen under 2018, då Professor Lingström är inbjuden till två nya föreläsningar, berättar Magnus Olsson från RLS Global.

Bildtext: Professor Peter Lingström och Magnus Olsson från RLS Global demonstrerade från scenen hur det går till att arbeta med bolagets dentalprodukter.