2017-08-02

Framgångsrik kurs i Japan

Nyligen genomförde RLS Globals distributör i Japan, THC (Total Health Consulting) en uppskattad utbildningsaktivitet som dessutom resulterade i en stororder.

THC jobbar aktivt med olika marknads- och säljaktiviteter för RLS Globals produkter och där  utbildning är en av de viktigaste. THC bjöd tillsammans med, Japan Society for Dental Anti-Aging, in till föreläsningar som beskriver hur Sverige uppnått hög dentalstatus samt hur RLS Globals produkter, Carisolv (karies) och Perisolv (parod) kan bidra till en ytterligare förbättringar. Professor Peter Lingström, Göteborgs universitet, var inbjuden föreläsare och kompletterades av RLS Globals Magnus Olsson. Föreläsningarna byggde på positiva erfarenheter från det svenska tandvårdssystemet, hur RLS produkter kan förbättra dessa, möjlighet till vävnadsbesparande tandvård samt praktiskt handhavande. Mixen blev uppskattad och deltagarnas feedback var positiv , något som återspeglades i att THC kunde lägga en order på mer än 650 000 SEK i direkt anslutning till föreläsningen.

– Fler än 750 personer deltog i två omgångar, men potentialen är betydligt större då många var sena med biljettinköp och fick vända i dörren. Nya möjligheter kommer dock att ges igen under 2018, då Professor Lingström är inbjuden till två nya föreläsningar, berättar Magnus Olsson från RLS Global.

Bildtext: Professor Peter Lingström och Magnus Olsson från RLS Global demonstrerade från scenen hur det går till att arbeta med bolagets dentalprodukter.