2017-08-07

Nästa steg för Perisolv

REGEDENT, som distribuerar Perisolv, fortsätter med sin omfattande satsning på produkten. Ett mål på vägen är Europerio 2018 i Amsterdam. Detta är världens största konferens om parodsjukdomar (tandlossning) och REGEDENT deltar med ett Corporate Forum med Perisolv.

Perisolv kommer att presenteras som en betydelsefull unik del i behandlingen av parodontit (inflammation runt tänder) men även för behandlingen av mukosit samt peri-implantit (inflammation runt implantat), något branchen efterfrågar. Grunden för detta Corporate Forum läggs under det kommande året i form av flera studier.

Utbildningsinsatserna kring Perisolv tas innan dess till en ny nivå med en första internationell  kurs i Verona i början av september. Två av europas ledande parodontologer, Prof. Andrea Pilloni samt Prof. Vincenzo Iorio-Siciliano, bägge med positiva erfarenheter av Perisolv, leder kursen. Utbildningen omfattar både teori och praktiskt handhavande runt tand och implantat. Intresset var stort och kursen blev omgående fulltecknad. Flera utbildningstillfällen är under planering.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North

Bildtext: REGEDENTS förberedelser för Europerio 2018 är redan i full gång för att sätta fokus på Persisolvs unika egenskaper inom dentalvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

Magnus Olsson, Sälj- och marknadschef, 0706-83 62 05,  magnus.olsson@rlsglobal.se