2018-09-20

Välkommen till RLS nyhetsbrev

Nr 1 2018

RLS kommer framöver intensifiera kommunikationen med aktieägare och samarbetspartners. En del i denna strategi är det nyhetsbrev som du just nu läser. Vår ambition är att regelbundet informera om nyheter från bolaget och även hur vår bransch utvecklas i stort. Så välkommen att läsa mer och ta del av bolagets spännande utveckling med fokus på en teknologiplattform för svårläkta sår och vävnadsbevarade dentalprodukter.
Karin Fischer, VD RLS Global

RLS inleder forskningssamarbete med RISE

Under hösten påbörjas ett utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden). Projektet har fått finansiell stöttning från Västra Götalands regionen.
– Syftet med samarbetet är att via forskning ta fram nya in vitro-modeller* för sårvård. Detta är ett viktigt steg i vårt utvecklingsarbete. Fokus kommer ligga på hur avlägsnande av nekrotisk vävnad och bakteriell biofilm förbättrar läkningen av sår, förklarar Mats Ahlenius, teknisk chef för RLS.
Projektet kommer pågå under ett års tid för att studera upplösning av nekrotisk (död) vävnad samt hur bolagets produkter med antibakteriella effekter påverkar biofilm.
– Detta är ett utmärkt komplement till traditionella kliniska studier. In vitro-modeller kommer ge oss förståelse och dokumentation av hur vår teknologiplattform kan utvecklas framöver. Det ger oss möjlighet att göra jämförelser med konkurrerande produkter inom sårvård. Vi ser fram mot att dela resultaten med marknaden och kunder, säger Mats Ahlenius.
RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut med uppgift att stärka näringslivet, akademin och offentlig sektor. Så här säger Yalda Bogestål, forskare och projektledare på RISE om det gemensamma forskningsprojektet:
– Vi ser fram emot samarbetet med RLS Global. Tillsammans kommer vi ta fram vetenskapligt förankrade modeller som ger ökad förståelse för hur bolagets unika plattform kan utvecklas vidare.

* In vitro innebär att forskning bedrivs utanför människokroppen i laboratoriemiljö med hjälp av bland annat studier i provrör.

Straumann lanserar Carisolv på tre marknader i Europa

Det pågår ett tätt samarbete och dialog med det världsledande dentalbolaget Straumann. Den 1 oktober lanseras Carisolv på tre marknader i Europa (Tyskland, England och Italien) vilket vi kommunicerade i pressreleasen från 8 juni 2018.
– Det är svårt att inte bli imponerad av de resurser som Straumann förfogar över. Bolaget har en mycket professionell säljkår och vi har stora förhoppningar på att Carisolv får den uppmärksamhet som produkten förtjänar, säger Karin Fischer.

Summering av första halvåret

Nyheten om samarbetet med Straumann var en viktig del av halvårsrapporten, publicerad 31 augusti 2018. Värt att lyfta fram var också att vår samarbetspartner REGEDENTS medverkade under Europerio9 och att Karin Fischer rekryterades som ny VD. Likaså att RLS under sommaren fick sitt sårvårdspatent godkänt för den kinesiska marknaden.
Ladda ner: Delårsrapport januari – juni 2018

Visste du att…

… på global nivå ökade antalet vuxna med diabetes från 150 miljoner 1980 till 425 miljoner 2017. Allt talar för att den negativa trenden fortsätter de närmaste 10–20 åren.

… dödligheten i komplikationer av diabetiska fotsår är högre än den för vanliga cancersorter.

… enbart i Europa behandlas årligen 3,8 miljoner fotsår relaterat till diabetes. Det uppskattas att mellan 17–34 % av diabetespatienter får ett fotsår under sin livstid.

… i Skandinavien står behandlingen av kroniska sår för 2–4 % av den totala hälsovårdsbudgeten.

Marknadsdata enligt ovan är givetvis viktiga och bra faktorer för vår kommande produkt ChloraSolv.