2018-10-29

Välkommen till RLS Global nyhetsbrev

Nr 2 2018

Det finns ett ordspråk som säger; tiden går fort när man har roligt. Precis så känns det just nu. Nästan overkligt att vi är i slutet av oktober och jag har redan avverkat snart ett kvartal hos RLS Global. Varje dag i vår verksamhet är det intensivt jobb att driva och leverera på företagets mål. Som jag nämnt vid många tillfällen tidigare, det är ett oerhört kompetent och engagerat gäng som sitter på Neongatan 5 som arbetar hårt för att ta företaget till nya nivåer.

Nedan finner du RLS Global andra nyhetsbrev. I detta nyhetsbrev fokuserar vi på RLS Globala dentalaffär. Detta då den årliga Odontologiska riksstämman 2018 går av stapeln i Göteborg 14-16 november. Jag ser fram emot att träffa många av våra Svenska stakeholders under ett par intensiva dagar på Mässan i Gothia Tower.
Karin Fischer, VD RLS Global

Caries Consensus Collaboration (ICCC)

I februari 2015 träffades 21 professorer med forskarbakgrund för att utveckla ett consensusdokument vilket beskriver och ger rekommendationer hur karies bör behandlas för att bevara en långsiktig, god tandhälsa.

Resultatet från mötet publicerades i maj 2016. The International Caries Consensus Collaboration (ICCC) presenterade då rekommendationer på hur borttagning av karies samt hur en tandfyllning bör ske.

De senaste 10-15 åren har synen på hål i tänderna förändrats radikalt. För sju år sedan gick Socialstyrelsen ut och tog fram nationella riktlinjer som just slog fast att tandvården ska prioritera vävnadsbevarande ingrepp.

Att förändra ett väl inarbetat arbetssätt tar ofta många år. Flera av de rekommendationer som ovan consensusdokumentet presenterar ligger i linje med vad Carisolv kan erbjuda:

  • bevara frisk och remineraliserbar vävnad
  • uppnå en stark förslutning i samband med lagningar/fyllningar
  • långsiktigt skydda pulpan

Alla dessa åtgärder siktar på att behålla egen tandvävnad och få mindre sekundärskador från det initiala kariesangreppet.

Det är så klart mycket viktigt att börja sprida kunskapen och innehållet i detta consensusdokument. När nu Straumann börjar marknadsföra Carisolv är detta en viktig rapport att referera till. Det handlar mycket om att förändra en arbetsprocess och se nya möjligheter med att avlägsna karies på ett mjukt sätt i stället för att ta fram borren. Man talar om minimalinvasiv tandvård.

För mer information om denna rapport: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27099358

Odontologiska Riksstämman 2018

I höst, den 14–16 november går den årliga Odontologiska riksstämman av stapeln. I år är mötet förlagt till Göteborg. Det verkliga mötet öga mot öga är så viktigt att prioritera för att säkerställa att innovationer och kompetenser förmedlas, diskuteras och utbyts inom yrkeskåren. Då mässan arrangerades senast i Göteborg 2015, kom närmar 14 500 besökare från dentalbranschen och industrin.

–      RLS kommer medverka i flera olika former under mässan. Dessa dagar är ett ypperligt tillfälle att få träffa våra kunder och distributörer men framför allt ta del av hur forskningen går framåt inom flera olika områden, säger Karin Fischer. Möjligheten att träffa och umgås med branschkollegor under ett och samma tak är oerhört viktigt och uppskattat.

I år kommer det bland annat diskuteras och fokuseras på digitalisering – är detta framtiden för tandvården? Riksstämman tar därför ett helhetsgrepp på digitaliseringen, från metoder och material till människor och maskiner.

… visste du att tidiga tecken på tandläkarkonst ses på skallar från 5000–7000 f.Kr. Det visar nästan perfekta hål som är borrade med primitiva borrar1

…visste du att karies är vår vanligaste folksjukdom. På global nivå har ca 2,3 miljarder människor (32% av vår population) karies i deras permanenta tänder2

…visste du att det har uppskattats att 90% av skolbarnen i världen har karies i deras permanenta tänder3

…kan du 2+2+2+2 regeln4

  • borsta tänderna 2 ggr/dag
  • borsta 2 minuter varje gång
  • använd 2 cm fluortandkräm
  • ät och drick inte 2 timmar efter att du rengjort dina tänder

Rengör dessutom mellan tänderna en gång per dag för att göra riktigt rent i munnen5.

 

1. Dig uncovers ancient roots of dentistry: Tooth drilling goes back 9,000 years in Pakistan, scientists say, hosted on the MSNBC website. Page accessed on January 10, 2007. (Engelska)

2. GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence, Collaborators. (8 October 2016)

3. The World Oral Health Report 2003: Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme, released by the World Health Organization. (File in pdf format.) Page accessed on August 15, 2006. (Engelska)

4. https://www.folktandvardenstockholm.se/fakta-rad/skotsel/tandborstning/

5. https://www.folktandvardenstockholm.se/fakta-rad/skotsel/tandtrad-tandstickor-mellanrumsborstar/