Financial Information

Annual Reports  |  Swedish

RLS Global årsredovisning 2022

RLS Global årsredovisning 2022 finns från och med idag, 9 juni 2023, tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.

Klicka här för nedladdning.

RLS Global årsredovisning 2021

RLS Global årsredovisning 2021 finns från och med idag, 22 april 2022, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning (https://rls.global/wp-content/uploads/2022/04/RLS-Global-rsredovisning-2021-1.pdf). Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska. HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified…

Read more