Financial Information

Annual Reports  |  Financial Reports |  Invitations  |  List Of Owners  |  Financial Archive

Financial Report  | Swedish


RLS Global AB, Interim Report Q4, 2019

FRI, FEB 14, 2020

RLS Global AB (publ) Bokslutskommuniké 2019


RLS Global AB, Interim Report Q3, 2019

FRI, NOV 15, 2019

RLS Global AB (publ) Interim Report

JANUARY – SEPTEMBER, 2019


RLS Global AB (publ) Interim Report Q1 2019

RLS Global AB (publ) Interim Report Q1 2019

Read more

Delårsrapport januari – september 2018

Klart för ny utvidgad studie på ChloraSolv.

Read more

Delårsrapport januari – juni 2018

Internationellt avtal bekräftar intresset för RLS hypokloritplattform.

Read more

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökat intresse för RLS dentala produkter

Read more

Delårsrapport januari – september 2017

RLS Global planerar lansering av ChloraSolv i Europa under Q4 2018

Read more

RLS Global AB Delårsrapport januari – juni 2017

Under perioden har vi genomfört kompletterande laborativa tester och bolaget har nu svarat på samtliga tilläggsfrågor från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Read more

RLS Global AB Delårsrapport januari – mars 2017

Året har startat intensivt med stärkt finansiering, listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North, uppstart av ny klinisk studie samt rekrytering av Anders Husmark.

Read more