Financial Information

Invitations


Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 9 februari 2023 kl. 10.00 hos NORMA Advokater i Göteborg på adress Parkgatan 49, våning 7.

Kallelse

Inbjudan till informationsmöte med RLS Globals VD Karin Fischer
19/5 kl 13.15 2022

För mer information och anmälan.


Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)
Tors 19 maj 2022

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022.

Kallelse