Financial Information

Invitation

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Mon, April 27, 2020

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 hos RLS Global AB, Neongatan 5 Mölndal.


Notice of Extraordinary General Meeting of RLS Global AB (publ)

Mo, July 29, 2019

Shareholders of RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, are invited to participate at the Extraordinary General Meeting, Monday, August 19, 2019 at 9.00.