Financial Information

Annual Reports  |  Financial Reports |  Invitations  |  Prospects   |  List Of Owners  |  Financial Archive

Financial Report  | Swedish

RLS Global AB (publ) Interim Report Q1 2019

RLS Global AB (publ) Interim Report Q1 2019

Read more

Delårsrapport januari – september 2018

Klart för ny utvidgad studie på ChloraSolv.

Read more

Delårsrapport januari – juni 2018

Internationellt avtal bekräftar intresset för RLS hypokloritplattform.

Read more

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökat intresse för RLS dentala produkter

Read more

Delårsrapport januari – september 2017

RLS Global planerar lansering av ChloraSolv i Europa under Q4 2018

Read more

RLS Global AB Delårsrapport januari – juni 2017

Under perioden har vi genomfört kompletterande laborativa tester och bolaget har nu svarat på samtliga tilläggsfrågor från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Read more

RLS Global AB Delårsrapport januari – mars 2017

Året har startat intensivt med stärkt finansiering, listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North, uppstart av ny klinisk studie samt rekrytering av Anders Husmark.

Read more