Delårsrapport januari – september 2018

Klart för ny utvidgad studie på ChloraSolv.

Read more

Delårsrapport januari – juni 2018

Internationellt avtal bekräftar intresset för RLS hypokloritplattform.

Read more

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökat intresse för RLS dentala produkter

Read more

Delårsrapport januari – september 2017

RLS Global planerar lansering av ChloraSolv i Europa under Q4 2018

Read more

RLS Global AB Delårsrapport januari – juni 2017

Under perioden har vi genomfört kompletterande laborativa tester och bolaget har nu svarat på samtliga tilläggsfrågor från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Read more

RLS Global AB Delårsrapport januari – mars 2017

Året har startat intensivt med stärkt finansiering, listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North, uppstart av ny klinisk studie samt rekrytering av Anders Husmark.

Read more

Delårsrapport januari – september 2016

Forskningsresultat kring ChloraSolv väcker uppmärksamhet i USA 1 januari − 30 september i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.) »         Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (1,9), en minskning med 36 %. »         Totala rörelseintäkter uppgick till 1,4 MSEK (2,0), en minskning med 27 %. »         Rörelseresultatet uppgick till…

Read more

Delårsrapport januari – juni 2016

Patienter behandlas med ChloraSolv i Bahrain 1 januari − 30 juni i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.) »         Nettoomsättningen uppgick till 0,7 MSEK (1,7), en minskning med 56 %. »         Totala rörelseintäkter uppgick till 0,8 MSEK (1,7), en minskning med 52 %. »         Rörelseresultatet uppgick till -7,2…

Read more