Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under måndagen den 19 augusti 2019 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 29 juli 2019 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida:

https://rls.global/invitations/

Read More


Settlement with Karin Bergqvist

RLS Global AB has reached a settlement with Dr. Karin Bergqvist, who is one of the two inventors of ChloraSolv. Dr. Bergqvist had taken legal action against RLS Global AB, claiming additional compensation for
her earlier assignment of her rights to the invention of ChloraSolv.

Read More