Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under måndagen den 19 augusti 2019 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 29 juli 2019 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 19 augusti 2019 kl. 09.00 på bolagets kontor, Neongatan 5, Mölndal.

Read more

Förlikning med Karin Bergqvist

Förlikning med Karin Bergqvist

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ) 

Read more

Bolagspresentation 28 maj 2019

Bolagspresentation 28 maj 10.30 2019

Read more

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

Read more

Sårvårdsprodukten ChloraSolv godkänd för den europeiska marknaden

Göteborg, 10 april 2019 – RLS Global AB tillkännager att företagets sårvårdsprodukt ChloraSolv, för diabetiska fotsår, har framgångsrikt erhållit CE godkännande av Lloyd’s Register. ChloraSolv är nu godkänt för lansering i 32 europeiska länder.   

Read more

Läkemedelsverket har godkänt ny klinisk studie av ChloraSolv

I årsredovisningen för 2017 presenterade RLS Global initiativet till en ny klinisk studie, ChloraSolv 01. Svenska Läkemedelsverket har nu godkänt designen på studien. Den kommer omfatta ett 60-tal patienter och har ett bredare användningsområde jämfört med den första kliniska studien från 2015.

Read more

Anställd och fd anställda förvärvar 462 800 aktier från Optionsprogram 2015-2018

Under våren 2015 förvärvade fyra anställda 445 000 teckningsoptioner a 18 öre i Optionsprogram 2015/ 2018. Under teckningstiden i juni 2018 hade samtliga fyra anmält och erlagt betalning för att förvärva motsvarande aktier. Ursprunglig lösenkurs var 3 kr per aktie och ursprungliga antal optioner var 445 000 st, men i enlighet med optionsvillkoren för att eliminera utspädningseffekt…

Read more

Tidigare samarbetspartner framställer krav på RLS Global

Idag har RLS Global AB via sin advokat, Advokatfirman Glimstedt AB, fått besked från Göteborgs Tingsrätt om att Karin Bergquist har stämt RLS Global AB med krav på ytterligare ersättning för överlåtelse av uppfinnarrätt. Ärendet avser patentet ”dermasolv” som den 19 juli 2012 överläts från uppfinnarna Ulrica Almhöjd och Karin Bergquist till RLS Global AB.

Read more

RLS Global tecknar avtal med ett av världens ledande dentalbolag

Ett distributionsavtal har idag tecknats mellan RLS Global och ett av världens ledande dentalbolag. Det globala bolaget har under en tid uppvaktat RLS för att erhålla exklusivitet att sälja kariesprodukten Carisolv i Tyskland, Storbritannien och Italien. Avtalet omfattar också en option för USA och ytterligare tre europeiska länder, Sverige, Portugal och Spanien.

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 juni 2018 kl. 13.00 hos Astra Zeneca Bio Venture Hub, Kråketorpsgatan 5, Mölndal.

Read more

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

Read more

RLS rekryterar Karin Fischer som ny VD för RLS Global

Efter fyra år som VD för RLS Global har Kenth Hanssen på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag.  Karin Fischer, som närmast kommer från Getinge, har en lång och bred erfarenhet från den globala medicintekniska marknaden där hon varit verksam i olika befattningar i företag som Johnson&Johnson, XVIVO Perfusion och Getinge AB. 

Read more

Bokslutskommuniké 2017

1 oktober − 31 december i sammandrag »       Nettoomsättningen Q4 uppgick till 0,5 MSEK (1,7), en minskning med 70% »       Totala rörelseintäkter uppgick till 0,7 MSEK (1,8), en minskning med 62% »       Rörelseresultatet Q4 uppgick till -6,3 MSEK (-4,0) »       Resultat uppgick till -6,3 MSEK (-4,0) »       Resultatet per aktie efter utspädning Q4 var -0,11…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 28 november 2017 extra bolagsstämma på bolagets nya kontor i Mölndal. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, vilka presenterats på företagets hemsida.

Read more

Tidigareläggande av kvartalsrapport

 Med anledning av extra bolagsstämma 28 november kl 08:00, har bolaget beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten till denna dag.

Read more

NYTT DATUM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

På grund av felaktigt utfärdad kallelse kallas på nytt till extra bolagsstämma i RLS. Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 kl. 8.00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal.

Read more

Nytt datum för extra bolagstämma

På grund av felaktigt utfärdad kallelse, kommer aktieägarna i RLS Global AB att kallas på nytt till extra bolagstämma. Det nya datumet är tisdagen den 28 november kl 08:00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal, enligt separat kallelse. 

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagsstämma 15 november 2017 kl. 15.00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal.

Read more

RLS Global förstärker styrelsen

Medicinteknikbolaget RLS Global förstärker sin styrelse med börserfarenhet och bransch-kunskap inom sårvård. I samband med en extra bolagsstämma den 15 november föreslås Peter Hentschel bli ny styrelseordförande och Karin Eliasson ny styrelseledamot. Peter Hentschel har en bakgrund inom bland annat Mölnlyckekoncernen och Karin Eliasson är HR och hållbarhetschef på Autoliv Inc.

Read more

Patentgodkännande för ChloraSolv i Europa

Idag den 25 oktober annonserar European Patent Office (EPO) att patentet för ChloraSolv avseende behandling av sår är beviljat i Europa. 

Read more

RLS Global tecknar utökat distributörsavtal med australienska BTC Health

RLS Global har tecknat ett utökat distributörsavtal med det börsnoterade australienska företaget BTC Health och dess helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd. Bolaget har sedan tidigare i år en exklusiv rätt att distribuera ChloraSolv när sårvårdspreparatet blir godkänt för kommersialisering.

Read more

RLS Global förstärker företagsledningen med Anders Husmark från Mölnlycke Health Care

RLS Global förstärker sin företagsledning med Anders Husmark inför kommersialiseringen av det nya sårvårdspreparatet ChloraSolv. 

Read more

Marknadsmeddelande 126/17 – RLS Global AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 16 maj 2017

RLS Global AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 16 maj 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 17 maj 2017. Information om aktien: Kortnamn: RLS ISIN-kod: SE0005190725 Orderbok ID: 87701 Organisationsnummer: 556726-3495 Sista handelsdag på AktieTorget: 16 maj 2017 Stockholm den 15 maj 2017…

Read more

RLS Global är godkänt för handel på Nasdaq First North-första handelsdag är onsdag 17 maj 2017

 RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är onsdag den 17 maj 2017. Handel i Bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 16 maj…

Read more

RLS Global AB Årsredovisning 2016

RLS Global AB Årsredovisning 2016.

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 kl. 13.00 på Arken Hotel & Art Garden Spa, Nordatlanten 100 i Göteborg.

Read more

RLS Global AB har ingått ett exklusivt distributörsavtal med Biotech Capital Limited (ASX: BTC) helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd

Avtalet ger BioImpact Pty Ltd. rätt att distribuera sårvårdsprodukten ChloraSolv, inom Australien, Nya Zeeland samt utvalda länder i Asien och Stillahavsområdet så snart den regulatoriska processen är på plats.

Read more

Marknadsmeddelande 80/17 - Sista dag för handel med BTA i RLS Global AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (RLS BTA), är den 6 april 2017.  

Read more

RLS Global – Sista dag för handel med BTA är den 6 april 2017

RLS Global genomförde en företrädesemission om 33,6 Mkr där sista dag för teckning var den 13 mars 2017. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

Read more

Nyemissionen i RLS Global övertecknades och bolaget tillförs 33,6 Mkr

Teckningsperioden för RLS Globals (”RLS” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 13 mars 2017 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 97,44 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknas 1 187 844 aktier, motsvarande ca 9,5 Mkr utan företräde. Sammantaget tecknades Företrädesemissionen till ca 126 procent. RLS Global…

Read more

RLS Global offentliggör prospekt

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 15 december 2016, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2016, har styrelsen för RLS Global AB (”RLS Global”) upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Read more

Det schweiziska bolaget Regedent tar över den globala lanseringen av Perisolv

RLS Global har tecknat ett nytt distributörsavtal med Regedent AG. Det nya avtalet innebär en global lansering av Perisolv där nästa steg är att registrera produkten i USA. När Regedent även tar över själva produktionen av Perisolv kommer ett mer omfattande licensavtal att tecknas. – Med distributions- och licensavtal för våra dentalprodukter kan vi bättre…

Read more

Riktad nyemission registrerad för RLS Global AB

Den riktade emissionen för RLS Global som informerades om i pressmeddelande 16 december 2016 är registrerad vid Bolagsverket 3 februari 2017. Emissionen, tecknades av Zebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited till 97,5% samt Vallea Holding AB till 2,5%.

Read more