PRESSRELEASE

TORS, 29 APRIL, 08:00 CET

ChloraSolv godkänns för bensår – marknadspotentialen i Europa fördubblas

RLS Global, vars ambition är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsbolag för sår, har fått regulatoriskt godkännande att ChloraSolv även kan användas för bensår. Detta fördubblar marknadspotentialen i Europa. ChloraSolv har varit godkänt för diabetiska fotsår sedan 2019 men nu inkluderas även bensår.

ChloraSolv är en gel med antimikrobiella egenskaper som används vid upprensning av sår, så kallad debridering. Utan att skada den friska vävnaden, mjukgör ChloraSolv den döda vävnaden som hindrar såret att läka. Den döda vävnaden kan då lättare och mer skonsamt rensas bort och sårläkningen kan komma igång.

Den nu utökade indikation för bensår innebär att ChloraSolv enbart i Europa kan användas till ytterligare ungefär en miljon patienter. Dessa patienter upplever ofta smärta och reducerad livskvalitet och är i behov av en effektiv debridering för att stimulera god sårläkning. Vidare är kostnaderna för sjukvården mycket höga och ChloraSolv bidrar till en mer kostnadseffektiv vård.

– Att nu ChloraSolv, med mycket god effekt, kan användas på venösa och diabetiska bensår är mycket positivt, inte bara för drabbade patienter och anhöriga utan även för sjukvården och samhället då denna patientgrupp står för stora vårdkostnader, säger Karin Fischer, CEO, RLS Global.

– Dessutom har vår senaste studie, ChloraSolv01, genererat så värdefulla data att den nu ska publiceras i ansedda Journal of Wound Care under juni. Detta är en viktig pusselbit i processen att etablera ett kommersiellt partnerskap för ChloraSolv.

Parallellt med den utökade indikationen har RLS Global även gjort stora framsteg när det gäller prekliniskt arbete för sin teknologiplattform. Att bakterier i sår bildar biofilm som en barriär mot yttre påverkan, inklusive antibiotika, och därmed förhindrar läkning är en svår utmaning för vården. Nya prekliniska resultat i samarbete med forskare vid Lunds universitet visar i upprepade prekliniska tester att ChloraSolv dödar bakterierna i biofilm till 100 procent efter två minuter. Detta kan jämföras med ett av de mest använda sårrengöringsmedlen med antibiofilmseffekt som behöver 15 minuter för att reducera antalet bakterier.

RLS Globals godkännande organ anser att dessa prekliniska tester är korrekt utförda och resultaten tillförlitliga. ChloraSolv uppdateras därmed nu med information om denna positiva effekt på biofilm vilket innebär att detta kan användas som anspråk – ”claim” – i marknadskommunikationen. Nästa steg är att använda data från testerna för att driva utvecklingen av teknologiplattformen mot fler indikationer och fler kliniska användningsområden.

Handelsplats och Certified Advisor
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Anders Husmark, CBDO RLS Global AB
E-mail: anders.husmark@rlsglobal.se
Telefon: 0724 50 94 03

Om RLS Global AB:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag,
telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global