PRESS RELEASE

MÅN, MAR 21, 2016 08:25 CET

ChloraSolv läker svårläkta diabetesfotsår snabbare

Resultatet från den explorativa studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu antagits av den medicinska tidskriften Clinical Diabetes and Endocrinology.– Studien visar att vårt nya preparat ChloraSolv™  läker fotsår hos diabetiker betydligt snabbare jämfört med de metoder som anses vara bäst idag. ChloraSolv™  kommer att spara mänskligt lidande och betydande belopp för sjukvården i Sverige och internationellt, konstaterar Kenth Hanssen, VD för RLS Global.

Den länge emotsedda vetenskapliga rapporten har nu publicerats och kommenteras av ansvarig professor Björn Eliasson.

– Studien visar på positiva resultat vid behandling av kroniska och infekterade diabetesfotsår, framförallt under den första delen av läkningsprocessen. Vi vet inte vilka mekanismer som ligger bakom detta ännu, men behandlingen rengör såren och möjliggör en snabbare läkningsprocess. Vi har i det första forskningsprojektet studerat patienter med diabetes, men det är sannolikt att denna behandling också ska kunna hjälpa patienter med andra typer av sår, säger professor Björn Eliasson.

Resultaten visar att efter nio veckors behandling med ChloraSolv™ hade sju patienter
helt läkta sår. Motsvarande resultat för kontrollgruppen var endast en patient.

– Vi hade stora förväntningar inför studien och de har uppfyllts på en rad avgörande punkter. ChloraSolv™ visade sig framförallt vara mycket effektivt de första nio veckorna. Behandlingen fungerar bra för att bota svårläkta diabetesfotsår. Redan efter två veckor kunde vi se en signifikant såryteminskning och att läkningsprocessen tog fart i jämförelse med kontrollgruppen som inte visade någon signifikant sårytereduktion förrän vecka åtta, berättar Kenth Hanssen.

Snabbare läkning samt minskat behov av omläggningar förkortar den totala behandlingstiden. Att patienter kan undvika amputationer och återkomma till arbetslivet snabbare, är andra faktorer som minskar samhällets och sjukvårdens kostnader för svårläkta sår.

– Den årliga samhällskostnaden i Sverige för behandling av kroniska fotsår hos diabetes-patienter har uppskattats till mellan 800 och 1 600 miljoner kronor, varav kostnader för amputationer bedöms utgöra en dryg fjärdedel. Förkortade behandlingstider och en minskning av antalet amputationer skulle medföra både förbättrad livskvalitet för patienterna och möjligheter till samhällsekonomiska besparingar, enligt Fredrik Olson, hälsoekonom på Nordic Health Economics AB.

Studien med diabetespatienter genomfördes på en patientgrupp med en medelålder på 70 år. Patienterna hade i genomsnitt haft diabetes under 20 år och problem med svårläkta sår i genomsnitt det senaste 18 månaderna. Det nya preparatet matchades mot de bästa behandlingsmetoderna som är kända idag.

– Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med slutresultaten som visar att ChloraSolv™, som bygger på kloraminer, är enkelt att använda, inte har några biverkningar och botar sår avsevärt snabbare. ChloraSolv™ kommer framöver definitivt att bli en självklar behandlingsmetod för svårläkta sår.

– Vi räknar med att ChloraSolv™ ska börja säljas under Q3 2016. Ett första treårigt avtal för ChloraSolv™ är redan tecknat för marknaden i Australien. Vi utgår från att intresset är stort från en rad olika marknader runt om i världen, avslutar Kenth Hanssen.

Fakta om studien:

Författare: Karin Bergkvist, MD, Ulrica Almhöjd, forskningschef på RLS Global, tandläkare Irene Herrmann, DDS, PhD under ledning av professor Björn Eliasson, verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Omfattning: 34 personer fördelade på två grupper, 17 personer som behandlades med ChloraSolv™ och en kontrollgrupp på 17 personer som behandlades med de metoder som hittills ansetts vara bästa kliniska praxis.

Accepterad: 2016-03-21
Tidskrift: 
www.clindiabetesendo.biomedcentral.com/
Mer information: www.chlorasolv.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

(se diagram i bifogad pdf)
Grafen visar att efter nio veckors behandling med ChloraSolv™ hade sju patienter läkta sår.
I kontrollgruppen hade endast en patient läkta sår efter nio veckor.

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnadsbevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar. Baserad på vår unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer vi biokemiska produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv™, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se.

RLS Global AB, Sörredsbacken 20, 418 78     Göteborg,
tel 031-780 68 20, e-mail customer@rlsglobal.se
Press Release