PRESSRELEASE

MÅN, 30 AUGUSTI, 08:00 CET

ChloraSolv regulatoriskt godkänt för diabetiska fotsår i Nya Zeeland

RLS Global har fått regulatoriskt godkännande för ChloraSolv gällande behandling av diabetiska fotsår i Nya Zeeland. I och med detta godkännande har RLS etablerat en första marknadsnärvaro i Oceanien. Nästa steg blir att bredda indikationen på denna marknad.

– RLS har en strategisk regulatorisk plan vilken syftar till att så många patienter som möjligt ska få möjligheten att behandlas av ChloraSolv. Nya Zeeland är en mindre marknad men att myndigheterna har godkänt ChloraSolv visar på att de ser en stor patientnytta med produkten och dess verkningsmekanism, säger Karin Fischer, CEO på RLS Global. ChloraSolv med dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter med fotsår på grund av sin diabetessjukdom. Detta är en patientgrupp som står för stora vårdkostnader. Att RLS nu har erhållit godkännande för ChloraSolv på flertalet marknader är mycket positivt.

I december 2019 lämnade RLS in en ansökan till TGA (Therapeutic Goods Administration) i Australien.  Processen har blivit kraftigt försenad. I maj 2021 presenterades nya riktlinjer* om hur TGA ska effektivisera och förkorta processen för produkter som blivit godkända enligt den nya europeiska lagstiftningen (MDR). RLS har beslutat att tillfälligt dra tillbaka sin ansökan för ChloraSolv gällande diabetesfotsår i Australien för att i den nya kommande ansökan på ett tydligare sätt använda sig av det MDR-baserade godkännandet för ChloraSolv i Europa och på så sätt påskynda processen med att få produkten godkänt även i Australien.

* https://www.tga.gov.au/comparable-overseas-regulators-medical-device-applications#.YSIBHAeyT9o.mailto

 

Handelsplats och Certified Advisor
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

 

Om RLS Global AB:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag,
telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global