PRESSRELEASE

MÅN, 31 MAJ, 08:00 CET

ChloraSolv regulatoriskt godkänt i Kuwait för diabetiska fotsår

RLS Global har fått regulatoriskt godkännande för ChloraSolv gällande behandling av diabetiska fotsår i Kuwait. I och med detta godkännande har RLS etablerat en första marknadsnärvaro i Mellanöstern vilket är av stor vikt då prevalensen för diabetes i Mellanöstern är mycket hög och förväntas öka fram till 2045 enligt International Diabetes Federation*. I Kuwait är den 12,2 procent av befolkningen jämfört med 4,8 procent i Sverige.

Kuwait är ett första steg att etablera RLS närvaro i Mellanöstern. RLS har etablerat ett samarbete med en lokal distributör som är verksam inom den medicintekniska branschen. Lanseringen påbörjas omgående. Under registreringsprocessen har distributören byggt upp ett viktigt nätverk av kliniker som har stort intresse och behov av ChloraSolv. Parallellt kommer RLS distributör ansöka om utökad indikation för ChloraSolv. Detta beräknas vara klart om cirka fem månader.

– Mellanöstern är en intressant region för RLS då framför allt diabetes ökar med en accelererande fart. ChloraSolv med dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter som får fotsår på grund av sin diabetessjukdom. Detta är också en patientgrupp som står för stora vårdkostnader. Det är glädjande att vi har flera kliniker som står startklara att börja behandla patienter med ChloraSolv, säger Karin Fischer, CEO RLS Global.

* International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: 2019..

Handelsplats och Certified Advisor
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Anders Husmark, CBDO RLS Global AB
E-mail: anders.husmark@rlsglobal.se
Telefon: 0724 50 94 03

Om RLS Global AB:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag,
telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global