ONS 6 SEPT 2023 09:00 CET

Första patienten inkluderad i ny klinisk studie på trycksår

RLS Globals nya kliniska studie med ChloraSolv för behandling av trycksår innefattar sex kliniker i Sverige, Finland och UK. Den första patienten inkluderades den 1 september på en klinik i UK.
Studien har godkänts av myndigheter i alla tre länder. 

Trycksår tillhör gruppen svårläkta sår och orsakar mycket lidande och stora kostnader i hela världen. Undersökningar visar att trycksår drabbar så många som drygt 10 (6–27) procent av alla patienter som vårdas på sjukhus i Europa (ref). Tidigare studier har visat att ChloraSolv är effektivt och säkert vid behandling av svårläkta bensår och diabetesfotsår i behov av debridering. Denna studie görs för att utöka ChloraSolvs användningsområde och därmed möjligheten att hjälpa ännu fler patienter.

Ref: Journal of Wound Care. 2019 Nov 2;28(11):710-719

 

DETTA ÄR CHLORASOLV
ChloraSolv är en debrideringsgel, baserad på en unik hypoklorit-teknologi, som används med mycket god effekt på bensår och diabetiska fotsår. Gelen gör att devitaliserad vävnad kan avlägsnas skonsamt och främjar den naturliga sårläkningen.1 ChloraSolv skadar inte frisk vävnad och tolereras väl av patienten.

  1. Eliasson, B., Fagerdahl, A.M., Jönsson, A., Apelqvist, J. Debriding effect of amino acid-buffered hypochlorite on hard-to-heal wounds covered by devitalized tissue: pilot study. Journal of Wound Care (June 2021) 30(6):455–464.

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Roland Frösing, tf VD
E-mail: roland.frosing@rlsglobal.se
Telefon: +46 723 20 61 00