REGULATORY

MÅN 20 NOV 2023 13:45 CET

Göteborgs Tingsrätt godkänner konkursansökan för RLS Global AB (publ)

RLS Global AB meddelar att Göteborgs Tingsrätt har beslutat att bifalla den tidigare kommunicerade konkursansökan och har försatt Bolaget i konkurs.

Utsedd konkursförvaltare är Advokat Christian Andersch, Setterwalls, Göteborg.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Advokat Christian Andersch, Setterwalls, Göteborg
E-mail: christian.andersch@setterwalls.se
Tel: +46 70 710 57 45

Tingsrättens beslut