TIS, 24 JAN, 2023, 21:40 CET

Lars Johansson nominerad till ny styrelseordförande i RLS Global AB

RLS Global AB meddelar idag att Lars Johansson nomineras för nyval till styrelseordförande. Nuvarande ordförande Steve Krognes avgår och ordförandebytet planeras till en kommande extra bolagsstämma.

 Lars Johansson är en erfaren VD och styrelseproffs från medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Han har betydande ledarerfarenhet både från Sverige och internationellt och har arbetat på Johnson & Johnson i nära tre decennier på positioner med stigande grad av senioritet och inflytande. Hans senaste erfarenheter inkluderar CEO Nordics på Janssen-Cilag och CEO Nordics på Johnson & Johnson där han hade ledarskapsansvar för flera hundra personer och flera hundra miljoner dollar i årliga intäkter. Lars tillför en stor kommersiell erfarenhet och beprövade ledaregenskaper. Han sitter för närvarande i styrelserna för Schain Research AB och ProstaLund AB.

“Jag ser fram emot att bli en del av RLS Global som ordförande och tillsammans med styrelsen och RLS ledning  accelerera och realisera potentialen i RLS unika, patenterade hypokloritplattform, ChloraSolv. Jag är övertygad om att ChloraSolv, som finns på flera europeiska marknader, kommer att bidra till förbättrad och effektivare vård för patienter med svårläkta sår. Jag ser särskilt fram emot att arbeta nära Björn Larsson och våra viktigaste strategiska kommersiella partners för att hjälpa till att driva användningen av ChloraSolv på olika marknader,” säger Lars Johansson.

Steve Krognes har suttit i styrelsen för RLS Global sedan 2018 och som ordförande sedan 2021.

“Jag är stolt över de framsteg vi gemensamt har uppnått på RLS, och i synnerhet det att ta en viktig, ny produkt till patienter på den underförsörjda sårvårdsmarknaden. Med en ny, erfaren VD på plats och ökande kommersiellt momentum för ChloraSolv genom våra partnerskap är detta är ett bra tillfälle att ta in nytt ledarskap i styrelsen. Som en betydande ägare av RLS Global är jag fortsatt engagerad i företaget och dess framgång framöver,” säger Steve Krognes.

Utnämningen av Lars Johansson till styrelsens ordförande är planerad till en extra bolagsstämma den 9 februari, 2023. Kallelse kommer inom kort. Lars Johansson föreslås väljas till ordförande med omedelbar verkan.

Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag 24 januari 2023, 21:40 CET.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER:
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Tel: +46 766 20 17 25

Steve Krognes, Chairman of the Board
E-mail: customer@rlsglobal.se