PRESS RELEASE

TOR, JAN 30, 2020 08:15 CET

Nu är alla patienter rekryterade för ChloraSolv01

RLS Global har glädjen att informera att samtliga patienter är inkluderade i studien ChloraSolv01, vilken har genomförts på nio enheter i Sverige. Inklusionskriterierna för studien är kroniska sår under knäet. Målsättningen med studien är att inhämta kliniska data för att regulatoriskt utvidga indikationen för ChloraSolv från diabetiska fotsår till alla typer av kroniska sår belägna under knät (venösa bensår, arteriella/mixade sår etc). ChloraSolv01 är en pilotstudie där patienten behandlas med ChloraSolv under sex veckor med sex veckors uppföljning. Vi mäter bland annat förändring av mängden devitaliserad vävnad (nekrotisk vävnad) samt minskning av sårens storlek över tid.

”Ytterligare klinisk validering är viktigt i RLS strategi att etablera ChloraSolv som en standardbehandling för debridering och det är en viktig milstolpe som RLS har uppnått med att vi nu stänger rekryteringen av patienter till ChloraSolv01, säger Karin Fischer, CEO RLS Global.” RLS vill tacka alla patienter, prövare och deras kliniska studieteam som deltagit i studien”.

Enligt branschstandard kommer databasen att låsas och studien avblindas för dataanalys efter det att sista patienten har genomgått studiens sista besök och all data är kvalitetssäkrad. Huvudresultatet beräknas finnas tillgänglig ca åtta veckor därefter. ”Vi räknar med att kunna kommunicera när studieresultatet är klart i samband med att dataanalysen avslutats under Q2 2020”. Publikationen av ChloraSolv01 beräknas under hösten 2020.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

Aktien är listad på Nasdaq First North sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Mats Ahlenius, CTO
E-mail: mats.ahlenius@rlsglobal.se
Telefon: 0707 41 03 39

About RLS Global AB
RLS Global AB is a medical technology company within Life Science. Based on the company’s unique hypochlorite platform, RLS Global develop products for some of our most common illnesses in wound and oral care. RLS Global has a portfolio of strong brands, including ChloraSolv® and Carisolv®. The company is listed on Nasdaq First North with Erik Penser Bank as Certified Adviser, telephone +46 (0) 8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Read more at www.rls.global

Press Release