PRESS RELEASE

ONS, JUN 17, 2020 09:00 CET

RLS Global AB har tecknat avtal med Region Stockholm och Gotland för ChloraSolv®

RLS Global AB kan nu informera att ChloraSolv finns på avtal i Region Stockholm och Gotland. Detta är ett tilläggsavtal på regionens aktuella avtal och är gällande per den 15 augusti 2020. Den kliniska utvärderingen har varit mycket positiv och ChloraSolv kan nu erbjudas till följande vårdgivare i regionen; slutenvård, öppenvård, primärvård inom regionens egen regi samt samtliga privata vårdgivare. Avtalet är det största i Sverige inom sårbehandling.

”Nu ser vi ännu ett resultat av det intensiva arbete RLS har genomfört under hösten 2019 och våren 2020 för att få access till de olika regionerna i Sverige, säger Karin Fischer, VD RLS Global. Givetvis är detta ett mycket viktigt avtal för RLS då det är landets största. Det är en viktig milstolpe för oss i vårt fortsatta arbete, fortsätter Karin”.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISOR

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO RLS Global AB
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

Press Release