PRESS RELEASE

FRE, MAR 27, 2020 09:00 CET

RLS Global AB (publ) byter Certified Adviser till Redeye AB

RLS Global AB meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Erik Penser Bank till Redeye AB. Redeye tillträder som Certified Adviser den 1 april 2020. Bakgrunden till detta är att RLS önskar samla all rådgivning hos Redeye.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO RLS Global AB
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

RLS Global AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon +46 (0)8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global

Press Release