REGULATORY

TORS, NOV 12, 2020 09:00 CET

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 793 TSEK (245 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,6 MSEK (-6,2 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,08 SEK (-0,11 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 204 TSEK (-7 412 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25,9 MSEK (53,7 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 90% (86%)
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 905 TSEK (969 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,0 MSEK (-17,8 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,23 SEK (-0,30 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,2 MSEK (-19,2 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25,9 MSEK (53,7 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 90% (86%)
HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • ChloraSolv patent även godkänt i Kanada.
 • ChloraSolv finns nu på avtal även i Region Skåne.
 • Återkommande försäljning i de regioner som nu har ChloraSolv på avtal.
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
 • RLS kommer att deltaga på årets digitala europeiska sårvårdskonferens, EWMA, där överläkare docent Jan Apelqvist kommer att presentera ett utdrag ur ChloraSolv01 studien.
COVID-19
 • Under den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika Covid-19 relaterade scenarier.
 • Då vården fortfarande är ansträngd under rådande omständigheter, tar flera processer längre tid, vilket påverkar vår marknadspenetration och andra aktiviteter för ChloraSolv. RLS ökar fokus på R&D relaterade projekt.
Handelsplats och Certified Advisor

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

Offentliggörande

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 09.00.

Press Release