REGULATORY

FRE 19 NOV 2021 08:30 CET

RLS Global AB säkerställer finansiering om SEK 20 miljoner

RLS Global har idag tecknat en kreditfacilitet, på marknadsmässiga villkor, om SEK 20 miljoner i syfte att skapa en flexibel finansiering för bolagets fortsatta tillväxt. Det är en av bolagets större aktieägare som tillhandahållit denna kreditfacilitet.

RLS har per idag också erhållit sin första order från ConvaTec. Per den 1 januari 2022 tar ConvaTec ägarskap över den kommersiella processen gällande ChloraSolv i Europa. Lanseringen sker i olika steg med fokus under 2022 i Norden, Holland, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

“Jag är glad att RLS nu har skapat en flexibilitet avseende finansieringen av vår fortsatta tillväxt samt att samarbetet med ConvaTec nu går in i en mer aktiv kommersialiseringsfas, säger Karin Fischer, CEO RLS Global”.

RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkten globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer hjälpa många patienter runt om i världen.

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Karin Fischer, CEO, RLS Global
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: +46 702 48 46 51

 

RLS GLOBAL AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global