REGULATORY

MON NOV 20th 2023 08:55 CET

RLS Global ansöker om konkurs

Styrelsen i RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att lämnas in idag den 20 november 2023 till Göteborgs Tingsrätt.

Orsaken till konkursansökan är att RLS, trots intensivt arbete under 2023, inte har hittat en sund och fungerande lösning på sin ansträngda finansiella situation, på kort och medellång sikt. Styrelsen och ledningen har även under en längre tid arbetat hårt med målsättningen att utvidga de strategiska partnerskap som Bolaget behöver. Detta arbete har dessvärre under rådande omständigheter varit resultatlöst, trots positiva kundåterkopplingar om produktens egenskaper.

Styrelsen har idag, baserat på ovanstående, därför kommit till slutsatsen att enda alternativet är att ansöka om konkurs vid Göteborgs Tingsrätt. Styrelsen bedömer att detta beslut är till minst skada för Bolagets borgenärer och dess aktieägare.

 

RLS Global (publ) is obliged to make the information contained herein public pursuant to the EU market abuse regulation (MAR). The information was submitted for publication through the agency of the contact person, 20-11-2023 08:55 CET.

TRADING PLACE AND CERTIFIED ADVISER:
RLS Global’s shares have been listed on the Nasdaq First North Growth Market since 17th May, 2017 and trading takes place under the short name RLS. Certified Adviser is Redeye Aktiebolag.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
Lars Johansson, Chairman of the Board, RLS Global
E-mail: larsakehjalmar@gmail.com
Tel: +46 70 588 81 90