REGULATORY

MÅN 20 NOV 2023 08:55 CET

RLS Global ansöker om konkurs

Styrelsen i RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att lämnas in idag den 20 november 2023 till Göteborgs Tingsrätt.

Orsaken till konkursansökan är att RLS, trots intensivt arbete under 2023, inte har hittat en sund och fungerande lösning på sin ansträngda finansiella situation, på kort och medellång sikt. Styrelsen och ledningen har även under en längre tid arbetat hårt med målsättningen att utvidga de strategiska partnerskap som Bolaget behöver. Detta arbete har dessvärre under rådande omständigheter varit resultatlöst, trots positiva kundåterkopplingar om produktens egenskaper.

Styrelsen har idag, baserat på ovanstående, därför kommit till slutsatsen att enda alternativet är att ansöka om konkurs vid Göteborgs Tingsrätt. Styrelsen bedömer att detta beslut är till minst skada för Bolagets borgenärer och dess aktieägare.

Denna information är sådan som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023 kl 08:55.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Lars Johansson, styrelseordförande, RLS Global
E-mail: larsakehjalmar@gmail.com
Tel: +46 70 588 81 90