FRE 09 DEC 2022 09:00 CET

RLS Global: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdag den 14 december 2022. Avstämningsdag är 16 december, varefter BTA omvandlas till aktier tisdag den 20 december 2022.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl 09.00.

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Tel: +46 766 20 17 25