REGULATORY

TOR 9 NOV 2023 22:15 CET

RLS Global inleder strategisk granskningsprocess i syfte att kommersialisera ChloraSolv

RLS Globals styrelse har beslutat att inleda en strategisk granskningsprocess för att möjliggöra den kommersiella utrullningen av ChloraSolv på de europeiska marknaderna.

RLS Global meddelade tidigare idag att RLS Global och Convatec gemensamt beslutat att avsluta sitt samarbetsavtal. RLS Global och Convatec har kommit överens om att båda parter ska arbeta tillsammans med det gemensamma målet att få en smidig överlämning från Convatec till RLS Global.

RLS Globals styrelse kommer att överväga alla strategiska alternativ inklusive partnerskap, försäljning av företaget, försäljning av ChloraSolv eller en finansiell investering i RLS Global.

”Granskningsprocessen kommer att genomföras med omedelbar verkan och vi har inte satt någon tidsplan för slutförandet av denna process”, säger Lars Johansson, styrelseordförande, RLS Global. ”Att få ut ChloraSolv till patienter kommer att kräva resurser och kapital som RLS Global inte har idag, och därför inleder vi nu en strategisk granskningsprocess.”

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl 22:15.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Lars Johansson, styrelseordförande, RLS Global
E-mail: larsakehjalmar@gmail.com
Tel: +46 70 588 81 90

Roland Frösing, tf VD, RLS Global
E-post: roland.frosing@rlsglobal.se
Tel: +46 723 20 61 00