ONS 1 JUNI 2022 08:30 CET

RLS Global introducerar ChloraSolv inom djursjukvård i Skandinavien

RLS Globals strategiska fokus är att utöka sin tekniska plattform, buffrad hypokloritteknologi, till nya indikationer, applikationer och geografiska områden. Idag kan RLS Global tillkännage ett strategiskt partnerskap med Swevet inom djurvårdssegmentet för marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

Under andra halvan av 2022 kommer RLS Global att se över alternativen för att etablera distributionsnätverk för djurvårdssegmentet även i övriga Europa samt Mellanöstern.

RLS Global har under 2022 etablerat relationer med djursjukhus inom de stora internationella djurvårdskoncernerna Anicura och Evidensia, kliniker som nu är redo att börja använda ChloraSolv i sina behandlingar av svårläkta sår.

Tillsammans med ett antal veterinärer har RLS Global utvärderat ChloraSolv för behandling av svårläkta sår på hund, katt och häst. Då resultaten har varit mycket positiva, etablerar RLS Global nu ett skandinaviskt distributionsnätverk genom ett exklusivitetsavtal med Swevet. Swevet är Sveriges enda fullsortimentsgrossist när det gäller djurhälsa och arbetar nära veterinärer och övrig personal på djurvårdskliniker för att stödja dem i deras verksamhet med kunskap och produkter.

– Djursegmentet är en helt ny marknad och intäktskälla för oss, säger Karin Fischer, VD för RLS Global. Men principen för sårläkning är densamma för djur som för människor, så vi är övertygade om att ChloraSolv kan göra stor nytta här.

– Svårläkta sår som kräver utdragna behandlingar innebär inte bara lidande för djuret, utan också höga vårdkostnader för djurägaren. I värsta fall kan de leda till amputation eller avlivning.

Svårläkta sår är en realitet inom djurhälsan, precis som när det gäller vård av människor. Sår kan orsakas av allt från glasskärvor och andra vassa föremål till slagsmål och bett och kan också kopplas till diabetes. Läkningen kan försvåras av till exempel bakterier och smuts utifrån eller att djuret slickar i såret.

 

DETTA ÄR CHLORASOLV
ChloraSolv är en debrideringsgel, baserad på en unik hypoklorit-teknologi, som används med mycket god effekt på bensår och diabetiska fotsår. Gelen gör att devitaliserad vävnad kan avlägsnas skonsamt och främjar den naturliga sårläkningen.1 ChloraSolv skadar inte frisk vävnad och tolereras väl av patienten.

  1. Eliasson B, Fagerdahl AM, Jönsson A, Apelqvist J. An open single arm multicenter pilot investigation to evaluate the debriding effect of amino acid buffered hypochlorite (ChloraSolv®) on chronic wounds covered with devitalized tissue during six weeks treatment. Journal of Wound Care (Accepted for publication).

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Karin Fischer, CEO, RLS Global
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: +46 702 48 46 51