REGULATORY

TOR 9 NOV 2023 22:00 CET

RLS Global och Convatec har gemensamt beslutat att avbryta samarbetsavtalet

RLS Global och Convatec har gemensamt beslutat att avbryta samarbetsavtalet gällande ChloraSolv på de europeiska marknaderna. De kommersiella rättigheterna till ChloraSolv kommer att återlämnas till RLS Global.

Den 17 juni 2021 ingick RLS Global och Convatec ett samarbetsavtal gällande kommersialisering av ChloraSolv på de flesta europeiska marknader, med ytterligare rättigheter för Convatec att välja att kommersialisera på ytterligare globala marknader. Sedan dess har Convatec lanserat ChloraSolv på den brittiska marknaden och fortsatt försäljningsarbetet på den svenska marknaden. Convatec inser vikten av debridering och hur effektiv produkten ChloraSolv är. Dock har RLS Global och Convatec, i enlighet med bolagens respektive strategiska fokus, nu ömsesidigt beslutat att upphöra med sitt avtal avseende distribution och exklusiva rättigheter för ChloraSolv från och med den 9 november 2023. Convatec kommer att fortsätta distribuera ChloraSolv till befintliga kunder till och med Q1 2024.

ChloraSolv är en debrideringsprodukt i gelform som används vid sårvård av patienter och har nyligen introducerats även inom djurvård. Med sin unika, patenterade hypokloritteknologi möjliggör ChloraSolv effektiv debridering av svårläkta sår, då devitaliserad och skadad vävnad avlägsnas för att främja sårläkning. ChloraSolvs effekt har bevisats i randomiserade kliniska studier och är CE-märkt och godkänd för kommersialisering inom såväl EU som i flera andra länder.

”Vi är övertygade om att ChloraSolv kan och kommer att spela en viktig roll i vården av patienter och djur som lider av svårläkta sår”, säger Roland Frösing, MD, PhD, tillförordnad VD RLS Global. ”Detta kommer naturligtvis att kräva ett nytt strategiskt fokus för RLS Global och att Bolaget måste stärka sina finansiella resurser och sin organisatoriska kapacitet, vilket är en pågående process”.

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl 22:00.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Roland Frösing, tf VD, RLS Global
Telefon: +46 723 20 61 00
E-post: roland.frosing@rlsglobal.se