REGULATORY

TORS 17 JUNI 2021 08:30 CET

RLS Global och ConvaTec Ltd tecknar avtal om globala kommersiella rättigheter för ChloraSolv, en innovativ debrideringsmetod för svårläkta sår

RLS Global, ett medicintekniskt företag med säte i Sverige, och ConvaTec, ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård, har ingått ett globalt kommersiellt samarbete gällande ChloraSolv. ChloraSolv är en skonsam debrideringsmetod som för närvarande säljs i ett par europeiska länder. ChloraSolv kommer att ingå i ConvaTecs koncept Wound Hygiene™ för vård av svårläkta sår, som är utvecklat i samarbete med Key Opinion Leaders (”KOL”). ChloraSolv kommer där att bidra med en betydande fördel när det gäller debrideringslösningar.

Samarbetet inkluderar rättigheter att kommersialisera ChloraSolv i Europa med omedelbar verkan, och i framtiden rättigheter att kommersialisera i USA och resten av världen (”ROW”) efter regulatoriska godkännanden. Inom ramen för detta samarbete kommer ConvaTec att nyttja sin starka globala närvaro och väletablerade kommersiella infrastruktur för att marknadsföra ChloraSolv. RLS har fortsatt ansvar för tillverkning, forskning och utveckling och ConvaTec tar ansvar för reimbursement och sälj- och marknadsaktiviteter för ChloraSolv.

RLS erhåller ca 40 MSEK vilka är relaterade till kliniska milstolpar. Vid signering erhåller RLS ca 15 MSEK. ConvaTec köper ChloraSolv till ett förhandlat fast pris och ersätter RLS med en royalty på upp till 15% av nettoomsättningen. Avtalet ger också ConvaTec rätt att först erbjudas distribution av ChloraSolv på nya marknader samt inom nya framtida indikationer. Ersättningen för detta kommer att vara marknadsbaserad.

“Detta samarbete är ett genombrott för RLS och är i linje med vår vision att etablera ett ledande forskningsdrivet plattformsbolag”, säger Karin Fischer, VD för RLS.

”Vi är glada att kunna etablera ett globalt samarbete med ett av världens största sårvårdsföretag och att RLS nu har tillgång till en omfattande distributionskanal som stöds av en engagerad och kompetent partner”, fortsätter Karin. ”RLS och ConvaTec delar en gemensam syn på ChloraSolvs patientfördelar och dess bidrag till en mer kostnadseffektiv sårvård”.

“De senaste sex månaderna har ConvaTec utvärderat produkten ChloraSolv och RLS grundligt. Vi drog slutsatsen att ChloraSolv med sina unika egenskaper kommer att vara ett viktigt tillskott till ConvaTecs erbjudande inom sårhygien till kunder”, säger David Shepherd, VD och Chief Operating Officer, Global Advanced Wound Care, ConvaTec.

”Skonsam men samtidigt effektiv sårdebridering är en viktig komponent för säker och effektiv sårläkning och det är viktigt att fler patienter har tillgång till denna behandling i framtiden”, fortsätter David.

”RLS har ett erfaret team, med imponerande kunskap om den avancerade sårvårdsmarknaden. Teamet har en mycket tydlig och omfattande strategi för produkten och marknaden. Vi ser fram emot att skapa ett långsiktigt samarbete med RLS”, avslutar han. 

RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom område som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkten globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer hjälpa många patienter runt om i världen. 

 

ABOUT CONVATEC
ConvaTec is a global medical products and technologies company focused on therapies for the management of chronic conditions, with leading market positions in advanced wound care, ostomy care, continence and critical care, and infusion care. Our vision, which encompasses our purpose, is: Pioneering trusted medical solutions to improve the lives we touch. Our products provide a range of clinical and economic benefits including infection prevention, protection of at-risk skin, improved patient outcomes and reduced total cost of care. To learn more about ConvaTec, please visit www.convatecgroup.com

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

PUBLICERING
Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 08.30 CET 2021.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Karin Fischer, CEO, RLS Global
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: +46 702 48 46 51

RLS GLOBAL AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global