PRESS RELEASE

TIS, OKT 13, 2020 10:30 CET

RLS Global presenterar positiva resultat från ChloraSolv01 studien vid ledande europeisk sårvårdskongress, EWMA 2020

RLS Global är glada att informera att EWMA (European Wound Management Association) har accepterat RLS’s abstract från ChloraSolv01 för en muntlig presentation vid EWMA 2020 virtuella konferens. Abstract (sammanfattning) ID-nr 927 presenteras av överläkare, docent Jan Apelqvist vid Skåne universitetssjukhus.

Sammanfattningen presenterar några viktiga data punkter från den kliniska studien ChloraSolv01. Den presenterade populationen var 57 patienter med en medianålder på 73 år. Inklusionskriterierna var alla sår under knäet. Det konstaterades at 71,4% av patienterna efter endast sex behandlingar/debrideringar (sista behandlingen) med ChloraSolv hade ≥50% minskning av devitaliserad vävnad. Studien visar generellt låg smärta. Förändringen av devitaliserad vävnad från baslinjen till efter debrideringen vid besök 6 var -72,7%. Samtidigt var sårminskningen -30,9%.

En utvärdering gjord av prövarna/sjuksköterskorna visade att 68,9% av respondenterna instämmer i att ChloraSolv gör debrideringen enklare än tidigare använda debrideringsbehandlingar, medan endast 3% inte håller med. Undersökningen visade att debridering under användning av ChloraSolv tolererades väl och är effektiv.

“Vi är mycket glada över att abstractet med resultat från ChloraSolv01 studien valts ut för muntlig presentation på EWMA”, säger Karin Fischer, CEO RLS Global. ”Dessa evenemang är utmärkta möjligheter för oss att ytterligare nå ut med framgångsrika resultat i det internationella vetenskapliga samfundet. En viktig milstolpe för RLS Global”, avslutar Karin Fischer.

För att ta del av abstraktet i sin helhet, klicka på länken nedan:

http://program.m-anage.com/ewma2020/en-GB/ProgramSearch/DownloadAbstractOfPresentation/541248

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Mats Ahlenius, CTO
E-mail: mats.ahlenius@rlsglobal.se
Telefon: 0707 41 03 39

Handelsplats och Certified Advisor

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

Press Release