PRESS RELEASE

TIS, MAJ 26, 2020 09:15 CET

RLS Global ser ökat intresse för CariSolv till följd av Corona pandemin

Som en konsekvens av Corona pandemin står dentalbranschen inför en stor omställning. Traditionell behandling av kariesangrepp sker med borr och lagning. I samband med borrning i tand bildas aerosol vilket ökar spridning av bakterier och virus under behandling. Dentalbranschen står nu inför en stor utmaning hur kariesangrepp ska behandlas så enkelt och skonsamt som möjligt och samtidigt minimera risken för spridning av virus. 

RLS har utifrån denna situation fått ökad efterfrågan på CariSolv. CariSolv består av en gel som har samma unika tekniska plattform som övriga produkter i RLS sortiment. Gelen appliceras på kariesangreppet och med ett instrument skrapar tandläkaren bort den skadade vävnaden. Med andra ord, det behövs ingen (eller minimal) borrning för att minimera kariesangreppet och därav är aerosol-bildning inte ett problem.  RLS har därför beslutat sig för att fortsätta produktionen av CariSolv åtminstone till maj 2021. Företaget har hittills fått två ordrar från Storbriannien som kommer att levereras under juli månad. RLS är även i dialog med fler länder i Europa som visat intresse för produkten.

RLS kommunicerade i januari att företaget tagit det strategiska beslutet att fokusera på sårvård och ChloraSolv. Som en följd av detta avyttrades PeriSolv, däremot finns CariSolv kvar i bolagets ägo. Viktigt att notera – RLS framtida strategi och prioritering är fortfarande sårvård och att vidareutveckla vår unika hypokloritbaserade teknologiplattform för nya indikationsområden. 

’Det känns tillfredställande att kunna hjälpa dentalbranschen i dessa utmanande tider. Fördelarna med CariSolv börjar nu upptäckas av allt fler. Dessutom har Covid-19 aktualiserat virusspridning med aerosol som uppstår vid borrning’, berättar Karin Fischer, CEO RLS Global. Karin fortsätter, ’vi kommer under kommande månader utvärdera hur stor potentialen är och kan bli för CariSolv och därefter ta det långsiktigt beslut för produkten’.

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO RLS Global AB
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

Handelsplats och Certified Advisor

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

Press Release