PRESS RELEASE

TOR, SEP 12, 2019 09:15 CET

RLS Global skriver avtal med OneMed

OneMed är en av Nordens största distributörer på medicintekniska produkter och tillhandahåller tjänster, supportsystem samt produkter till sjukvårdssektorn. RLS Global har skrivit ett samarbetsavtal med OneMed som kommer att agera distributör för CloraSolv i kommuner och landsting i de nordiska länderna.

RLS säljorganisation kommer, tillsammans med OneMed, att utbilda sjuksköterskor inom sårvård med syftet att så många patienter som möjligt får tillgång till ChloraSolv. Parallellt fortsätter RLS sin utvärdering av samarbetspartner i Europa och övriga världen.

“Vi ser framemot detta första steg som vi nu tar för att kommersialisera ChloraSolv. Vi kommer att kunna erbjuda ChloraSolv både till akut- och hemsjukvården. Tillsammans med OneMed öppnar vi upp många dörrar på den nordiska marknaden som säkerställer att patienter som lider av diabetiska fotsår får access till ChoraSolv. Majoriteten av alla behandlingar av kroniska sår sker i hemsjukvården och OneMed har ett imponerade distributörsnätverk på den nordiska marknaden, ”säger Karin Fischer, VD för RLS Global”. 

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019 kl 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Fischer, CEO RLS Global AB,
0702 48 46 51, karin.fischer@rlsglobal.se

Anders Husmark, CBDO RLS Global AB,
0724 50 94 03, anders.husmark@rlsglobal.se

RLS Global AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon 08 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global

Press Release