PRESSRELEASE

MÅN, 14 JUNI, 08:00 CET

RLS Globals kliniska studie ChoraSolv01 publicerad i Journal of Wound Care

RLS Global meddelar att den avslutade kliniska studien, ChloraSolv01, har publicerats i Journal of Wound Care Vol 30, nummer 6, juni 2021. Resultat från studien visar att ChloraSolv är ett mycket bra behandlingsalternativ för patienter som lider av svårläkta sår.

Såren som behandlandes i den kliniska studien ChloraSolv01 var svårläkta sår i de nedre extremiteterna som täcktes till mer än 50% av devitaliserad vävnad. Behandling med ChloraSolv en gång i veckan under en femveckorsperiod resulterade i en minskning av devitaliserad vävnad med 73%. Resultat visar även minskning av sårstorlek under studieperioden samt att ChloraSolv inte påverkar den naturliga läkningsprocessen negativt. Behandlingen tolererades väl och patienterna rapporterade en låg smärtskattning under behandlingarna. Studien visar även att behandlingen upplevs som positiv och lätthanterlig både ur ett patient- och vårdgivarperspektiv.

– Jag är mycket nöjd med att Journal of Wound Care, en högt respekterad branschtidskrift, har publicerat resultaten av RLS kliniska studie ChloraSolv01. Detta ökar medvetenheten om de fördelar som ChloraSolv ger patienter med svårläkta sår, säger Karin Fischer, VD för RLS Global.

– Genom de framgångsrika resultaten av denna kliniska studie har ChloraSolv dessutom fått en ny indikation, bensår.

ChloraSolv är effektivt för debridering och hantering av diabetiska fotsår och bensår. RLS kommer fortsätta att samla in evidens genom kliniska studier för att påvisa effekt även på andra typer av svårläkta sår. Artikeln går att läsa i sin helhet i det senaste numret av Journal of Wound Care och finns för nedladdning på chlorasolvacademy.se.

RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaro avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkten globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter runt om i världen.

Handelsplats och Certified Advisor
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Mats Ahlenius, CTO, RLS Global
E-mail: mats.ahlenius@rlsglobal.se
Telefon: +46 707 41 03 39

Om RLS Global AB:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag,
telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global