FRE 13 MAJ 2022 09:00 CET

Sammanfattning av året som gått
– ett informationsmöte med RLS Globals VD Karin Fischer 19/5 kl 13.15

Styrelsen i RLS Global har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till årsstämman 2022.

Dock vill RLS Global ge aktieägare en möjlighet att via direktsänd länk lyssna på VD Karin Fischers sammanfattning av året 2021. Aktieägare som vill ta del av anförandet ska ange sin mejladress till bolaget på customer@rlsglobal.se senast den 17 maj 2022, och bjuds därigenom in till att delta i anförandet. Anförandet hålls med frågestund.

Länk kommer skickas till de aktieägares mailadresser som inkommit till bolaget senast 17 maj.